mandag den 29. september 2014

Gladiatorskolen!


Det bliver en skole, hvor det handler om at læse og skrive. Ikke ved 1:1 at kopiere de eksisterende mange forfatterskoler, men i et forsøg på at udvikle nye strategier.
Det er så vigtigt at være god til at læse. For en forfatter er det mindst ligeså vigtigt som at skrive. Af den simple grund, at man som forfatter er sin egen første læser.
Man taler med bævende stemme om at få kritik af det, man har skrevet. Der bliver snakket om, at kritikken er hård eller mindre hård, men selve den kritiske praksis synes alt for ofte at efterlade den skrivende m/k i en passiv rolle. Man retter et ord, en sætning, streger de første fem linjer, for det er først der, det kommer til at køre, fjerner den sidste sætning for at undgå det finale og holde teksten åben.
Eller kritikken går på indhold. Man snakker en lang støvle om, hvad dette eller hint kan betyde, man gætter sig frem, men uden at gøre sig klart, at teksten ikke selv er klar. Man favoriserer det slørede udtryk, det, som ikke selv kender begyndelse og ende, frem for det éntydige, dvs. som vil sin læser én ting.
Læsningen bør i højere grad, end tilfældet er, fokusere på håndværket. På genre, strukturel opbygning eller stoforganisering, om man vil, fortællesynsvinkel, billeddannelse, for prosaens vedkommende sætningen, og for digtet verslinjen. For skal man lave kvalificerede rettelser, må man have hele arsenalet af rettestrategier til rådighed.
Når man læser sig selv og når man retter, må man være mindst ligeså inspireret, som når man skriver.
Man må tage stilling til om ens skrift er ekspansiv, om den hele tiden hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den reduktiv. Arbejder den med samling eller spredning, metaforer eller metonymier. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i en handlingsudvikling i form af tilføjende sætninger.
At skole må betyde, at potensere talentet. Dér, hvor man tror, man som skrivende, hvis man rækker helt ud, har én meter til rådighed, skulle man gerne efter nogle uger have tre meter.
For det første må man tro på, at skriften vil én det godt. At den vil bære én. For det andet må man have formuleret sig en retning for denne skrift. Ikke i en rigid form, men for hele tiden at have mulighed for at kunne revurdere denne retning. Hvordan de overordnede strategier for stoffets organisering ser ud. Med hensyn til genre, fortælleposition, billeddannelse etc.
Talent betyder ifølge forfatteren m.v. Per Aage Brandt ”at kunne genkende form”. Derfor er læsning af eksemplariske værker så vigtig. Så man kan få et billede af, hvordan skriften i dette eller hint værk opfører sig.
Man kan med udbytte læse f.eks. Paul Helge Haugens ”Anne”, Marie Bregendahls ”En Dødsnat”, Margurite Duras ”En aften om sommeren” eller Clarice Lispectors ”Stjernens time”. En systematisk gennemgang af sådanne værker kan give et uvurderligt indblik i formdannelse.
Gladiatorskolens første hold starter 5. november, og undervisningen vil forløbe over 8 onsdage fra klokken 16.00-21.00, med sidste undervisningsgang den 7. januar.
Undervisningen vil bestå af læsning af elevernes tekster samt udvalgte eksemplariske tekster. Der vil være to lærere til hver læsning. Undervisningen er tilrettelagt af Hans Otto Jørgensen og Jakob Sandvad. Undervisning vil være ledet af Jakob Sandvad. Der er plads til 6-10 elever på skolen.
Undervisere/læsere:
Hans Otto Jørgensen
Amalie Smith
Josefine Klougart
Kristina Nya Glaffey
Jacob Skyggebjerg
Ninette Larsen
Lea Løppenthin
Eva Iversen
Jakob Sandvad
Ansøgningen: Send 2-3 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til js@forlagetgladiator.dk. Ansøgningsfristen er d. 22. oktober.
Pris: 7.995
Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S."


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Tør du, Mille? 🐴 Lektør 🐴

“ Venindebøger hitter altid. Her er både veninder og heste.” & “Anbefales indkøbt til både PLC og folkebibliotek”   Mange tak for d...