PARTIET PÅ BESØG?

Hvis du er lærer, så søg puljen, Forfattercentrum her - og få besøg af forfatter og (evt. også illustrator?) til bogen: PARTIET på din skole.

PARTIET henvender sig til folkeskolens ældste elever.

Der er lavet undervisningsmateriale til bogen.

Besøget er GRATIS for skolen.

Deadline for at søge puljen er d. 1. november 2014.
Kommentarer