Line Leonhardt

Line Leonhardt
Fotograf: Christiane Helsted Juul

mandag den 19. oktober 2015

Hvermandag - Merete Pryds Helle

Tak til Hvermandag.dk Støt deres crowfunding hvis du, ligesom jeg, elsker litteratur i din inbox, hver mandag!


ANGÅENDE SAG NR. 43-567.B
Bemærkninger til Deres købsaftale for ejendommen beliggende Søtungevej 15.
Vi kan meddele, at sælger nu har underskrevet købskontrakten, og at handelen er sendt til tinglysning. De bedes underskrive tinglysningen elektronisk i separat mail. Udbetalingen bedes overført inden seks arbejdsdage til konto nr 5301-4035249. Sælger har indvilget i, at den resterende købesum overføres i tre rater, 1.11. 2015, 1.1. 2016 samt 1.4. 2016.
Overskrides betalingsfristen med mere end fem dage, sendes sagen direkte til inkasso. Skulle der opstå problemer, bedes de derfor straks rette henvendelse til Inkassofirmaet, Flyndervej 7.
Sælger bemærker, at de lyde, naboerne har klaget over, ikke stammer fra huset på Søtungevej 15, men derimod fra en såkaldt vindbøg, der befinder sig på ejendommen Tunvej 38. Træet er efter et lynnedslag endt således, at to tynde grene vokser, hvor stammen har delt sig, og derfor vibrerer som et instrument, når blæsten, der ofte står direkte ind fra havet, rammer de tynde grene. Sælger mener, at lyden er smuk, men forstår dog godt naboernes beklagelser. Sælger er er dog altså ikke i stand til at fælde træet, da det befinder sig inde på naboens grund, der er adskilt fra ejendommen Søtungevej 15 af et pigtrådshegn. Ejeren af Tunvej 38 er desværre ikke til at tale med.
Den lille trappe, De bemærkede ved synet, som førte op til den lille røde aflåste dør, er ifølge sælger en arkitektonisk detalje, De ikke behøver at bekymre dem om. Bag døren er der ingenting, og ifølge sælger vil De først ønske at få nøglen, når ingenting længere har interesse. Nøglen kan udleveres i marketenderiet på Klitrosevej.
Med hensyn til forbeholdene i købskontrakten har sælger valgt at indføre følgende klausuler:
Hundene skal luftes ved skumringstid. De bør holdes i snor til skovbrynet, men kan slippes løs inden for den røde låge. (Sælger bemærker, at De måske møder ejeren fra Tunvej 38 med sine hunde i skoven, men at det aldrig er lykkedes sælger at få hende i tale.) Hundene jager, indtil det første lys viser sig på himlen, og de kan derefter blive kaldt sammen med fløjten, der hænger lige inden for døren. Byttet afleveres i marketenderiet på vej tilbage.
Der er karper i dammen, men på grund af dens dybde, er det muligt at tro, at karperne er gået til. Fortsæt dog med at fodre dem hver dag, da de er dybt dernede. Sælger mener, der måske løber en underjordisk strøm imellem husene med damme på Søtungevej og husene med damme på Pighvarvej, da der til tider dukker karper op til overfladen med farver, der virker fremmede og forvirrende. Det er dog kun sælgers teori. Naboerne på Pighvarvej er alle venlige mennesker, men de bryder sig ikke om hundene, og måske er det ligegyldigt at efterforske, om de underjordiske strømme er en forestilling eller virkelighed. Når dammene fryser til, holder karperne af, at man tegner mønstre med en skøjte eller en spids gren, som fiskene kan betragte, mens de er indespærret i isen.
Hushjælpen vil blive i pladsen. Hun er ansat i en skånejobsaftale med kommunen, og De bedes kontakte socialrådgiver Lis Kamillesen på Jobcentret angående vilkårene. Som De forstod ved synet, er kvinden både døv og blind, men hendes gryderetter er vidunderlige. Hun fylder dem med havtorn og et krydderi, ingen ved, hvad er. På marketenderiet gør de hver morgen kødet klar til hende. Hun ankommer til huset klokken 12 og har egen nøgle og forlader huset igen klokken tre, hvorefter der er gjort rent i køkkenet og gryderetten står klar på komfuret. Den ændrer sig aldrig, men sådan har sælger foretrukket det. Havet foran panoramavinduerne, siger han, forvandler sig hver time, himlen, som jo kan ses alle steder i huset på grund af glasloftet, endnu oftere, og hvis maden også forandrede sig, ville han bryde sammen. 
Yderligere er der kun at bemærke, at Nykredit har udvist mistænksomhed over for købesummen, som de mener er lavere end en tvangsauktion ville have indbragt. De har dog godkendt salget, og der mangler derfor kun selve tinglysningen. Vi ønsker dem tillykke med huskøbet.
Merete Pryds Helle, født 1965, debuterede i 1990 med kortprosasamlingen Imod en anden ro. Har siden skrevet prosaværker til både papir og skærm, bl.a. Det glade vanvid (roman, 2005), Hej menneske (roman, 2009), Begravelsen (iPad-roman, 2011) og flere sms-julekalendre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar